Tin tức

Tin tức

Campus Tour tại trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Campus Tour tại trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Chào mừng đến với Campus Tour của Hisense VRF tại trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Bóng đá giao hữu Hisense VRF

Bóng đá giao hữu Hisense VRF

Trận đá giao hữu giữa công ty Hisense VRF và các công ty đối tác  

Chi tiết
Hội thảo Hisense VRF tại Hồ CHí Minh

Hội thảo Hisense VRF tại Hồ CHí Minh

Hội thảo Hisense VRF tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2019

Chi tiết
HỘI THẢO ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE VRF TẠI HÀ NỘI

HỘI THẢO ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE VRF TẠI HÀ NỘI

Hội Thảo Hisense VRF Việt Nam tại Hà Nội ngày 26 và ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết