LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: CT2 Vincity Hàm Nghi, Hà Tĩnh

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: CT2 Vincity Hàm Nghi, Hà Tĩnh

Tên dự án: CT2 Vincity Hàm Nghi, Hà Tĩnh

Vị trí: Hà Tĩnh, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - dòng X hai chiều

Công suất: 100 HP

Năm: 2018