LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng, B9/D13