Dự án

Dự án

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Công ty TNHH New Advanced

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Công ty TNHH New Advanced

Địa điểm : Yên Phong, Bắc Ninh Công suất: 296
Name: TNHH New Advanced Location: Bac Ninh Series: Điều hòa trung tâm - S Mavo Capacity: 296 HP
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool ocean park

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool ocean park

Địa điểm : Hà Nội Công suất:
Vinschool Ocean Park. Điều hòa trung tâm dòng: S series ,X series and rooftop model
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SKY VILLA VINHOME SKYLAKE

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SKY VILLA VINHOME SKYLAKE

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 26 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF tại Sky Villa Skylake. Chúng tôi thật may mắn khi có được vinh dự lắp đặt sản phẩm của chúng...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG LÂM VIÊN

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG LÂM VIÊN

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 24 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN GIANG

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN GIANG

Địa điểm : Hưng Yên Công suất: 136 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc - có nhiều khách hàng đối...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: OLAM PEPPER FACTORY

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: OLAM PEPPER FACTORY

Địa điểm : Đồng Nai Công suất: 262 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN THANH HÀ

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN THANH HÀ

Địa điểm : Hà Nam Công suất: 50 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SIEGWERK VIETNAM

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SIEGWERK VIETNAM

Địa điểm : Bình Dương Công suất: 100 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc - có...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN LẠC VIỆT

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN LẠC VIỆT

Địa điểm : Vĩnh Phúc Công suất: 216 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc - có...
Chi tiết