Khách sạn/Nhà hàng

Khách sạn/Nhà hàng

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: CONDOTEL EASTIN PHAT LINH

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: CONDOTEL EASTIN PHAT LINH

Địa điểm : 156 HP Công suất: Ha Long
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: TRUNG TÂM SỰ KIỆN NGỌC SƠN

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: TRUNG TÂM SỰ KIỆN NGỌC SƠN

Địa điểm : Hà Nam Công suất: 358 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bana Hills Coffee Shop1

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bana Hills Coffee Shop1

Địa điểm : Đà Nẵng Công suất: 32 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà hàng Vinhome Harmony

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà hàng Vinhome Harmony

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 48 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Spa & Resort Lăng Cô

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Spa & Resort Lăng Cô

Địa điểm : Huế Công suất: 80 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Trung tâm hội nghị Vinpearl Nha Trang

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Trung tâm hội nghị Vinpearl Nha Trang

Địa điểm : Nha Trang Công suất: 224 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Hàng Pizza 4P's

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Hàng Pizza 4P's

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 68 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Phoenix Tower

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Phoenix Tower

Địa điểm : Bắc Ninh Công suất: 846 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Khách Sạn Long Hải

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Khách Sạn Long Hải

Địa điểm : Hạ Long Công suất: 120 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết