Tin tức

HISENSE ĐỨNG VỊ TRÍ DẪN ĐẦU TRONG NGÀNH THIẾT BỊ GIA DỤNG

Brandz TOP 50

Các nhà xây dựng thương hiệu toàn cầu của Trung Quốc 2021

Hisense xếp hạng Top 1 trong ngành thiết bị gia dụng

Top 10 trong 5 năm liên tiếpVào ngày 10 tháng 5, Kantar và Google đã ra mắt báo cáo Top 50 nhà xây dựng thương hiệu toàn cầu của BrandZ Trung Quốc năm 2021. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa của các Thương hiệu Trung Quốc khi báo cáo đánh dấu kỷ niệm 5 năm thành lập. Theo IMF, đại dịch covid-19 vào năm 2020 đã dẫn đến sự suy giảm nền kinh tế chung của toàn cầu là 3,5%. Với vinh dự là nhà tiên phong của nhóm xây dựng thương hiệu toàn cầu của Trung Quốc. Hisense cam kết xây dựng các thương hiệu độc lập ở nước ngoài bất chấp ảnh hưởng của Covid-19. Hisense đứng thứ 7 trong danh sách và đứng thứ nhất trong ngành thiết bị gia dụng. Hisense đã được xếp hạng trong top 10 trong 5 năm liên tiếp. Báo cáo này cũng lần đầu tiên đưa vào danh sách BrandZ TOP 20 Ngôi sao Thương hiệu Trung Quốc năm 2021 (Các thị trường mới nổi). Hisense đứng thứ 8 trong danh sách và đứng thứ nhất trong ngành thiết bị gia dụng.