Tin tức

HISENSE VRF RA ĐỜI NHÀ MÁY GIAI ĐOẠN 3 - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THÔNG MINH

Nhà máy thứ 3 của Hisense VRF - sản xuất thông minh

Trong Nhà máy Hisense VRF giai đoạn III, hai dây chuyền sản xuất mới được xây dựng luân phiên thay thế “sức lao động của con người” bởi “robot”Nhà máy giai đoạn 3 của Hisense VRF - dây chuyền sản xuất thông minh
Trong Nhà máy thứ III của Hisense VRF, hai dây chuyền sản xuất mới được xây dựng luân phiên thay thế “sức lao động của con người” bởi “robot”. Robot thay thế được trong nhiều quy trình sản xuất dựa trên công nghệ và thiết bị mới như Internet vạn vật, công nghệ tương tác giữa con người với máy tính và công nghệ phóng xạ không dây giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, chúng ta nhận ra việc khám phá "trí thông minh" từ tự động hóa là rất cần thiết.

Từ “Sản xuất” đến “Sản xuất Trí tuệ”. Hisense VRF đang tăng tốc cải thiện “Chất lượng và Hiệu quả”. Trong số rất nhiều công nghệ tiên tiến, robot tự động là một trong những công nghệ tiên phong trong ngành. Đây là bước đột phá quan trọng để Hisense VRF thực hiện chuyển đổi sản xuất và là một thành tựu quan trọng để Tập Đoàn Hisense liên tục thúc đẩy việc áp dụng chiến lược “ Xây dựng dây chuyền sản xuất thông minh” đã bắt đầu từ năm 2019.

Trong tương lai, Nhà máy giai đoạn III sẽ tiếp tục khám phá và thúc đẩy mô hình sản xuất tiên tiến giúp cải tiến cả về chất lượng và hiệu quả.