Âm trần nối ống gió ( DC chiều cao thấp)

DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE

  • Âm trần nối ống gió ( DC chiều cao thấp)

Âm trần nối ống gió ( DC chiều cao thấp)

Mô tả sản phẩm

Âm trần nối ống gió ( DC chiều cao thấp)

Công suất lạnh tối đa 7.1 kW