Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh cao)

DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE

  • Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh cao)
  • Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh cao)

Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh cao)

Mô tả sản phẩm

Loại âm trần nối ống gió (Áp suất tĩnh cao)

Công suất lạnh lên tới 28 KW

Loại âm trần nối ống gió (Áp suất tĩnh cao)