Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh thấp)

DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE

  • Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh thấp)
  • Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh thấp)
  • Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh thấp)

Loại giấu trần nối ống gió (Áp suất tĩnh thấp)

Mô tả sản phẩm

Loại âm trần nối ống gió (Áp suất tĩnh thấp)

Loại âm trần nối ống gió (Áp suất tĩnh thấp)